angie's blog

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Konfliktné sféry

ešte pár vecí k doplneniu témy...

Ku konfliktom a k frustrácii dochádza aj vtedy, keď obaja partneri rozumejú najhlbším túžbam a potrebám toho druhého. Pamätajte však na to, že hoci si dnes želáte, aby váš partner odstránil niektoré príčiny frustrácie, je nádej, že budete spolu neskôr šťastní, ak sa významne zmenia rozhodujúce otázky. Nie vždy dostaneme všetko, čo chceme, aj keď si to zaslúžime. Keď niečo nie je pre vás mimoriadne dôležité, môžete partnerovi ustúpiť a problém si nevšímať. Ale ak nie je uspokojená niektorá z vašich dôležitých túžob a svojou ústupčivosťou by ste sa cítili ukrivdení, navrhujem, aby ste sa naučili uzatvárať kompromisy. Keď ustúpite v jednom, postarajte sa, aby v inej veci bolo v plnej miere po vašom.

Niektoré sféry konfliktov:

1. Disponovanie s financiami

Keď sa klienti sťažujú na spôsob, akým ich partneri zaobchádzajú s peniazmi, zvyčajne o nich hovoria, že sú rozhadzovační, že plienia bankové konto, neporadia sa a sami rozhodnú o nákupe drahých vecí alebo že sú skúpi. Ženy sa často sťažujú, že ich manželia nepustia financie z ruky a ony musia chodiť s prosíkom, aby dostali peniaze na potraviny, ošatenie alebo na lekára pre deti. Muži sa zasa ponosujú, že ženy majú k peniazom veľmi gavaliersky postoj a nazdávajú sa, že rastú na stromoch. Alebo žena nespokojná s manželovým zárobkom naivne žiada, aby priniesol viac.

2. Deti

Spory kvôli výchove detí sú nezriedka veľmi stresové a mocné faktory, ktoré vytvárajú medzi partnermi problémy. Je to pochopiteľné. Disciplína, morálne hodnoty, vierovyznanie, sebadisciplína -  to všetko sú dôležité vlastnosti, ktoré chcú rodičia vo svojich deťoch vypestovať a na ktorých sa niekedy vôbec nezhodnú. Vyrovnaný človek, ktorý je dôsledný a nebojí sa byť k deťom prísny, hoci sa im to nemusí páčiť, ľahko stratí úctu k neschopnej manželke. Takisto matka, ktorá ľúbi svoje deti a je k nim nežná, môže cítiť odpor voči manželovi, ktorý na deti huláka a je k nim hrubý, keď nechajú na tanieri trocha jedla. Nakoniec ho preto znenávidí. Nikdy nepodceňujte hĺbku znechutenia a odporu, ktoré k vám môže partner pocítiť, ak ho nerešpektujete ako matku či otca vašich detí. Vždy si prediskutujte výchovné metódy a usilujte sa dospieť k dohode, ktorá je pre vás prijateľná.

3. Sex

Fungovanie sexuálneho vzťahu medzi zaľúbenými partnermi je absolútne rohodujúce pre prežitie vzťahu. Črtou, ktorá zvyčajne odlišuje manželský vzťah od priateľského, je prídavok v podobe sexu. Milenci sú priatelia, ktorí spolu spávajú.

Pri psychoterapii muži najčastejšie uvádzajú tieto sexuálne túžby a potreby: 1. želajú si viac sexu, 2. chcú, aby žena častejšie prejavila iniciatívu, 3. neželajú si, aby od nich žena ustavične vyžadovala uistenie o ich láske prostredníctvom drobných prejavov náklonnosti a pravidelných verbálnych vyznaní lásky.

Aj ženy majú isté sexuálne preferencie, a ak ich milenec uspokojuje, sú s ním oveľa šťastnejšie. Ženy obvykle nemajú rady hrubosť a neokrôchanosť. Obľubujú sex zahalený do nežností. Želajú si, aby s nimi muž hovoril rečou lásky, nie rečou sexu. Drsné výrazy, ktoré muži nezriedka používajú, sa zvyčajne nestretávajú s ocenením. Ženy niekedy používajú hrubé slová, keď sú nazlostené, no keď sú romanticky a ľúbostne naladené, nechcú počuť pouličný žargón, ale jazyk básnikov. Ženám vyhovuje, keď sa milovaniu venuje primeraný čas. Sex napochytre ich takmer vždy odpudzuje. Je to preto, lebo ženy reagujú pomalšie a nevzrušia sa tak rýchlo, ako je to bežné u mužov. Ženy sa tiež sťažujú na to, že partner od nich očakáva sex napríklad aj po hlučnej zvade. Nesmierne ich prekvapuje, že muž s nimi chce ísť do postele hneď po tom, ako im nadal do fľandier a pobehlíc, ba počastoval ich aj ďalšími nevyberanými nadávkami. Ženy milujú skôr srdcom než telom, a ak nemajú primeranú náladu, nie je to ono. Ak muž chce byť skvelým milencom, mal by svoj sexuálny život obohatiť značnou dávkou citu a náklonnosti.

4. Cirkev a náboženstvo

Na počudovanie ľudia nemajú tak veľa konliktov kvôli náboženským otázkam, ako by sa dalo predpokladať. Zdá sa, že v tomto smere sa selekcia uskutočňuje ešte pred vstupom do manželstva, a to zabraňuje konfliktom. Ľudia, čo veria v Boha, si zvyčajne berú partnerov rovnakého vierovyznania. Najfrekventovanejšou ponosou manželov, čo sa týka náboženských otázok, je želanie jedného z partnerov, aby rodina častejšie chodila do kostola spoločne. Niekedy sa o náboženskú výchovu detí stará matka, inokedy je to otec. No ani jeden z nich nechce na seba vziať celú zodpovednosť. Ale aj keď si niektorý z partnerov želá, aby rodina navštevovala kostol spoločne, a druhý partner tomu želaniu nevyhovie, zriedkakedy je to príčina závažného stresu.

Väčšie problémy spôsobujú vážne etické a náboženské rozpory. Keď sa matka a otec nezhodnú v takých otázkach, ako napríklad, či existuje Boh a či sa mu človek musí zodpovedať, medzi partnermi môže dôjsťk značnému napätiu. Pravdaže nie je to vždy tak. Je veľa manželských partnerov, ktorí mali v čase sobáša celkom odlišné náboženské zázemie. Ako sa dalo predpokladať, spory v náboženských otázkach z času na čas prepukli, ale v mnohých prípadoch sa jeden druhému prispôsobili alebo sa rozhodli odložiť náboženské otázky nabok, aby rušivo  nezasahovali do ich života. 

Etické otázky sú rovnako vážne ako náboženské. Rozchádzajúce sa názory na klamanie, kradnutie a na ďalšie morálne otázky môžu manželstvo hlboko narušiť. Sú to také závažné záležitosti, že na tejto pôde nemožno dosiahnuť kompromis. Rozpory tohto druhu sa odlišujú od konfliktov v iných sférach, kde sa zvyčajne dá vyjednávať.

5. Príbuzenstvo

Problémy s vlastnými príbuznými a s príbuznými partnerov bývajú časté, a keď sa už raz vyskytnú, sú zväčša pálčivé. Zvyčajne ide o zasahovanie príbuzných do manželstva. Manžel môže byť napríklad v priveľmi blízkom vzťahu s rodičmi a cení si ich mienku väčšmi než manželkine názory. Stáva sa aj to, že ženu nadmieru ovláda matka, trávi u nej veľa času, takže manžel má nakoniec pocit, že nie je pre manželku prvoradým partnerom.

6. Práca, zamestnanie, povolanie

Manželovo či manželkine zamestnanie môže rozličným spôsobom narúšať spokojnosť v manželstve. Keď chcete rozvíjať vzájomnú lásku, je nevyhnutné, aby ste si uvedomili, že frustrácia vyplývajúca z týchto problémov môže byť vážnou prekážkou uspokojenia hlbokých túžob a potrieb partnera. Ženy sa väčšinou sťažujú na to, že manželia sú priveľmi oddaní svojej práci. Nezriedka majú pocit, akoby stáli až na druhom mieste za jeho povolaním. Muži si často nosia prácu domov, ochotne pracujú nadčas, dokonca sa v takej miere venujú prácam okolo domu, že ženy majú dojem, že ich ignorujú, odmietajú a cítia sa osamotene.

Aj určitý typ povolania môže do manželstva vnášať závažnú frustráciu. Lekárom telefonujú domov celú noc. vyrušujú ich pri jedle, nemajú čas na rodinné dovolenky a často majú služby v sobotu a v nedeľu. Žena, čo sa vydá za lekára a nie je pripravená tolerovať takýto spôsob života, je zaslepená a nerozumná. Ženy vydaté za vodičov kamiónov alebo za hudobníkov sú tiež do veľkej miery frustrované. Ľudia v týchto povolaniach zvyčajne veľa cestujú alebo pracujú výlučne večer, práve vtedy, keď manželke najviac chýbajú. Podaktorí muži pracujú na druhé a tretie smeny vo veľkých továrňach, a aj to môže byť zdrojom nesmiernej frustrácie. Ešte horšie je, keď žena náhodou pracuje v tom istom čase v odlišnej smene.

Do tejto istej kategórie patrí aj frustrácia, ktorá trápi ženy, čo sú v domácnosti. Často si chcú doplniť vzdelanie, aby získali lepšie zamestnanie, a rady by robili aj niečo iné ako vysedávali doma a vyčkávali, kým deti prídu domov zo školy. Niekedy sa ženy, ktoré zostali doma aj niekoľko rokov, obávajú, že zabudli, čo sa v škole naučili. Inokedy je však najväčšou prekážkou neochota panovačného manžela, ktorý nechce manželke dovoliť, aby sa ďalej vzdelávala. Muži, ktorým chýba sebaistota, sa desia ambicióznych žien. Nielenže sa strachujú, že ich žena je možno múdrejšia ako oni, boja sa aj toho, čo by sa stalo, keby sa ich manželka zdokonalila vo svojej profesii, dobre by zarábala a začala sa pohybovať v spoločnosti vedúcich pracovníkov, kým oni by zostali v nižšom postavení. Ďalším problémom je, že manželia niekedy nepokladajú za svoju povinnosť pomôcť v domácnosti, lebo si už odrobili osem hodín vo fabrike. Bez výčitiek svedomia sa vyberú hrať kolky, na poľovačku, na golf alebo do hostinca, lebo už splnili svoju úlohu. Pravdaže ženy im to veľmi zazlievajú, lebo podľa nich osemhodinový pracovný čas v zamestnaní mužov vôbec neoslobodzuje od rodinných povinností. Táto "chlapská" zásada ľahko nevymrie. No ak chce muž ľúbiť svoju manželku, mal by si uvedomiť, koľkú zatrpknutosť v nej vyvoláva svojím presvedčením, že jeho osemhodinová práca v zamestnaní je dôležitejšia ako jej práca v domácnosti. Žena môže, samozrejme, namietnuť, že ona pracuje oveľa dlhšie - dvanásť až štrnásť hodín.    

7. Spoločenský život

Prekvapuje ma, ako často sa obaja partneri túžia viac venovať spoločenskému životu. Pre mnohých je to ťažké dosiahnuť. Niekedy je spoločensky založený iba jeden z partnerov a ten organizuje všetky podujatia. Druhý partner sa iba spokojne pripojí a nevie byť sám pri stretnutiach s inými ľuďmi iniciatívny. Nazdávam sa, že manželstvá, ktoré žijú dostatočne rušným spoločenským životom, patria k tým šťastnejším. Človeku sa zavše zunuje, keď každý týždeň chodí do kina, na prechádzky s deťmi alebo s partnerom. Mnohí manželia, ktorí sa doma hrozne nudia, to môžu napraviť tak, že si na piatok a sobotu večer či na nedeľné popoludnie naplánujú večierok, pozvú hostí na večeru alebo zájdu na výlet s iným manželským párom. Vyhliadka na rušný víkend im cez týždeň zlepší náladu. Manželia, ktorí spolu chodia do spoločnosti, sa väčšinou nerozchádzajú.

 


psychológia na každý deň | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014